Partnerzy


Huurtoeslag- jest to dodatek do kosztw wynajmu mieszkania, jaki mo?esz otrzyma?, od tutejszego Belastingdienst (odpowiednik polskiego Urz?du Skarbowego). Mieszkasz w wynaj?tym mieszkaniu, by? mo?e otrzymasz huurtoeslag, zale?y to od twojej sytuacji:

  • - mieszkasz sama, z partnerem, czy wsp?lokatorem,

  • - w jakim jeste? wieku,

  • - jak wysokie s? koszty wynajmu,

  • - jaki rodzaj mieszkania wynajmujesz,

  • - jak wysoki jest twj dochd

Id?c na skrty, postaram si? to troch? upro?ci? :). Tak wi?c, aby otrzyma? dodatek do kosztw wynajmu, powinna?:

-wynajmowa? samodzielne mieszkanie, ktrego czynsz wraz z serwis kosztami nie przekracza okre?lonej przez urz?d skarbowy sumy, ktra zale?na jest rwnie? od dochodu- twojego i twojego partnera fiskalnego. Samodzielne mieszkanie wed?ug kryteriw belastingdienst musi mie? w?asny pokj, sypialni?, w?asn? kuchni? z pod??czeniem do kuchenki, w?asn? toalet? z pod??czeniem wody. Czasami zdarza si? tak, ?e prywatni w?a?ciciele, przerabiaj? swoje mieszkania, dziel?c je na kilka. Mo?esz otrzyma? dodatek rwnie? do takiego mieszkania, jednak powy?sze kryteria musz? by? spe?nione. Mieszkanie musi mie? w?asne, zamykane na klucz z zewn?trznej strony drzwi.

- powinna? by? zameldowana, pod wskazanym adresem,

- posiada? obywatelstwo holenderskie, b?d? wa?ne pozwolenie na pobyt - verblijfsvergunning-informacje pochodz? ze strony: www.belastingdienst.nl

Pami?tajcie, ?e zawsze istniej? wyj?tki od narzuconych kryteriw, dlatego zawsze nale?y pyta?, nie przes?dza? z gry, ?e mnie si? nie nale?y.

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: Piątek
28 Lutego 2020
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 308 dni.
Zodiak: Ryba

fb