Partnerzy


Doradztwo i wsparcie

 

 

 

 

 

 

 

Respect Dienst Polski Pedagog

Mieszkanie socjalne- sociale huur

Je?eli pracujesz oraz jeste? zameldowana w Holandii, mo?esz wyst?pi? o wynajem mieszkania socjalnego, b?d? mieszkania z wolnego sektora- vrije sector huur woningen.

Mieszkania socjalne s? ta?sze od mieszka? z wolnego sektora, ale te? z regu?y zdecydowanie d?u?ej si? na nie oczekuje, nale?? do spó?dzielni mieszkaniowych.

W jaki sposób mo?emy ubiega? si? o takie mieszkania?. Najpro?ciej zarejestrowa? si? na stronie internetowej, która do tego s?u?y. Jest to woningnet, wnie?? op?at?, której wysoko?? uzale?niona jest od regionu, w którym poszukujemy mieszkania. Nale?y nast?pnie wybra? region, w którym b?dziemy chcieli zamieszka? i reagowa? na oferty, które otrzymujemy równie? w zale?no?ci od regionu, czy miasta, co tydzie?, b?d? co dwa tygodnie.

Istnieje jeszcze wiele innych stron, na których mo?na si? zarejestrowa?, w zale?no?ci od miejsca zamieszkania w Holandii. Spó?dzielnie np. dla Amsterdamu, Eindhoven, Den Haag. Wystarczy wpisa? w wyszukiwarce np.- „sociale huurwoningen Amsterdam”, wy?wietl? si? poszczególne spó?dzielnie, takie jak „Ymere”. Nie korzysta?am osobi?cie z tych stron, wi?c trudno mi si? wypowiedzie?, najbardziej popularn? stron?, przeze mnie sprawdzon? jest www.woningnet.nl.

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: PiÄ…tek
28 Lutego 2020
Imieniny obchodzÄ…
ChwalibĂłg, JĂłzef, Makary, Nadbor,
Roman

Do koĹ„ca roku zostaĹ‚o 308 dni.
Zodiak: Ryba

fb