Partnerzy


Doradztwo i wsparcie

 

 

 

 

 

 

 

Respect Dienst Polski Pedagog

janMartwisz si? o swoje dziecko poniewa? nie chce  je???. Robisz wszystko by to zmieni??,ciekawe do czego to prowadzi, prawda?

Jestem typowym przyk?adem mamy, która robi?a wszystko by jej maluch „co? zjad?”. Zamartwia?am si? i wprost zazdro?ci?am mamom, które nie mia?y z tym problemu.

Trwa?o to mniej wi?cej 2 lata. Mój synek do roku jad? wspaniale, pó?niej zacz??a si? masakra,  martwi?am si?, ?e mo?e wpa?? w anemi?. Stawa?am na przys?owiowych rz?sach, by co? zjad?. Moja s?abo?? do szukania rozwi?za? w ksi??kach, zaprowadzi?a mnie tym razem w ?lepy zau?ek. Ob?o?y?am si? ró?nymi poradnikami, przepisami wprost dla niejadków. By?o tylko gorzej.

Z perspektywy czasu mog? si? przyzna?, ?e by?a to strata czasu, a wszystkie moje przedsi?wzi?cia dotycz?ce zmiany mojego dziecka w dziecko jedz?ce, doprowadzi?y mnie donik?d.

Pewnego dnia us?ysza?am od jednej  pani psycholog dzieci?cej, ?e dziecko ma taki mechanizm obronny, który nie pozwoli mu si? zag?odzi?. Nale?y przesta? podtyka? jedzenie, mówi? o jedzeniu. Wtedy wy?wietli?a mi si? moja kochana babcia, która w trosce o to, ?e wydawa?am jej si? chudziutka, biega?a z talerzami smako?yków i wci?? powtarza?a: zjedz co?, ty nic nie jesz. Pami?tam, ?e wyj?tkowo traci?am wówczas apetyt. Wiedzia?am o tym, ju? wcze?niej, ale do w?asnego dziecka matka podchodzi inaczej, emocjonalnie, w trosce o nie robimy czasami wprost niedorzeczne rzeczy.

W ko?cu dotar?o do mnie, ?e musz? zacisn?? z?by i pozwoli? dziecku nie je??, by zacz??o samo je??. Tak wi?c przesta?am pyta? czy co? zje, o sta?ych porach podawa?am posi?ki i zaprasza?am do sto?u, je?eli nie chcia? je?? pozwala?am na to. Pami?tam zdziwienie na buzi mojego malucha, kiedy po raz pierwszy pozwoli?am mu odej?? od sto?u.

Od tamtej pory, mojemu maluchowi poprawi? si? apetyt, ja przesta?am mówi? o jedzeniu, by tego nie zepsu?. Powinnam doda?, ?e bywa i tak, ?e sami na w?asne ?yczenie, tak jak w naszym przypadku, dziecku zupe?nie nie?wiadomie, rodzice pomagaj? w tym by przestawa?o je??. Na w?asne ?yczenie wychowujemy sobie dziecko, które nie chce je??, bo zwyczajnie ma do??.

Mój syn przesta? dobrze je?? kiedy sko?czy? rok. Z perspektywy czasu zdaje sobie spraw?, ?e by? to trudny okres dla niego, poniewa? zacz?? chorowa?. Przezi?bienia, zatkany nosek, pó?niej przero?ni?te migda?ki, to wszystko nie poprawia?o apetytu, a ja w trosce o niego robi?am rzeczy, które zaprowadzi?y mnie w ?lepy zau?ek.

Wniosek jest bardzo prosty. Je?li twoje dziecko nie chce je??, nie biegaj dooko?a niego  z talerzem, nie mów wci?? o jedzeniu. Podawaj do jedzenia posi?ki warto?ciowe, je?li zapycha si? ciastkami, wiadomo, ze je?? nie b?dzie, wyklucz s?odycze, wyklucz ze swojego s?ownictwa wszystko co wcze?niej powtarza?a?, wszytko zwi?zane z jedzeniem, pozwól odej?? od sto?u kiedy nie jest g?odne, zaci?nij z?by i poczekaj. Je?eli od d?u?szego czasu dziecko ma problemy z jedzeniem, mo?esz diet? wzbogaci? w witaminy przeznaczone dla dzieci, tran.Wa?ne by du?o pi?o kiedy nie ma apetytu! Odczekaj....., zacznie je?? :-).

Ewa ?y?niewska

2012-10-05

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: PiÄ…tek
3 Kwietnia 2020
Imieniny obchodzÄ…
Antoni, Cieszygor, Jakub, Pankracy,
Ryszard

Do koĹ„ca roku zostaĹ‚o 273 dni.
Zodiak: Baran

fb