Partnerzy


Kilka s?w na temat wychowania

Bycie perfekcyjnym, zawsze kojarzy?o mi si? z byciem kim?, zapi?tym na ostatni guzik. Kim? komu?, kiedy? zabraknie powietrza, albo z jego nadmiaru, p?knie jak balon.

Po urodzeniu dziecka, co? poprzestawia?o mi si? w g?owie. Zamiast odsypia?, nieprzespane noce, stercza?am nad ?elazkiem, wszystko musia?o by? wyprasowane. Wszystko by?o sterylne i wszystko pod dziecko. Nadmiar wiedzy zrobi? mi niez?e spustoszenie w g?owie. Uwierzcie, ci??ko si? do tego przyzna?. Bycie perfekcyjnym rodzicem, prowadzi do g?upoty. Dlatego wychowujcie swoje dzieci m?drze, nie starajcie si? by? w tym najlepsi, ws?uchujcie si? w potrzeby dziecka, nie zapominaj?c o sobie.

Czas nauczy? mnie pokory, do wszystkiego co robi?. Ktrego? dnia zrozumia?am, ?e zamiast robi? zbyteczne, rzeczy lepiej odpocz??, pobawi? si? z dzieckiem, zadba? o siebie, cokolwiek to dla Was oznacza. Wykorzystywa? czas jak najlepiej si? da to zrobi?. Wychowywa? swoje dzieci m?drze, tak jak czujecie najlepiej, po prostu intuicyjnie. Nie mwi?, ?eby odci?? si? od poradnikw, czy metod wychowawczych, ale dostosowa? je do waszego dziecka.

Dlatego je?li ca?y ?wiat wam oznajmia, ?eby nie bra? dziecka do swojego ??ka, a wasze dziecko tego potrzebuje, dzi?ki temu wy si? wysypiacie, to ?pijcie spokojnie. Nie miejcie poczucia winy, ?e ?le robicie, je?li wam jest z tym dobrze, to najwa?niejsze. Nie bjcie si? do tego przyzna?. Wcale nie czyni was to gorszymi rodzicami, czy niezaradnymi rodzicami.

Nie mo?na podchodzi? do wychowania jak do przepisu, ale do wychowania jako tworzenia najlepszych warunkw do rozwoju waszego malucha, do waszego rozwoju. Cz?owiek uczy si? ca?e ?ycie, ca?e ?ycie powinien nad sob? pracowa?. ?wiat zmienia si? z dnia na dzie?, zmieniaj? si? nurty pedagogiczne, jedno si? nie zmienia. Mi?o?? do samego siebie, mi?o??, czu?o?? dla dziecka. Dlatego s?uchajcie swoich dzieci, stwarzajcie im warunki do rozwoju. Stawiajcie m?dre granice, nie zatrzymujcie ich na si??, mwcie nieustannie, ?e je kochacie i wzmacniajcie ka?dego dnia. Zamiast kara? rozmawiajcie, t?umaczcie, s?uchajcie co wam chc? powiedzie?. Tego naprawd? potrzebuj?. Nie starajcie si? by? w tym perfekcyjni :-).

Ewa ?y?niewska

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: Piątek
3 Kwietnia 2020
Imieniny obchodzą
Antoni, Cieszygor, Jakub, Pankracy,
Ryszard

Do końca roku zostało 273 dni.
Zodiak: Baran

fb