Partnerzy


W niedziel? 24-03-2013, w Malden odby?o si? ju? po raz XIII Wierszowisko, organizowane przez Forum Polskich Szk?. Po zaproszeniu przez Ma?gorzat? Sm?k?, wsp?organizatork?, tego wydarzenia, wybra?am si?, by przyjrze? si? temu z bliska, zabieraj?c ze sob? mojego pi?cioletniego krytyka.

Najwi?ksze wra?enie zrobi? na mnie widok tak wielu radosnych, ?miej?cych si? dzieci. W?a?ciwie w tym momencie mog?abym ju? przesta? pisa?, poniewa? te szcz??liwe buzie, by?y najwi?kszym dowodem na to, ?e to s?uszna sprawa.m

Tegorocznym tematem by?y weso?e wierszyki, ?mieszne ?arciki, dzieci spisa?y si? na medal. My?l?, ?e nauczycielom i rodzicom uczestnikw, rwnie? nale?y pogratulowa?.

Osobi?cie odebra?am Wierszowisko, jako wydarzenie zach?caj?ce dzieci do wsplnej zabawy w j?zyku polskim. Uczniowie i nauczyciele szk? zrzeszonych w Forum Polskich Szk?, maj? okazj? co roku spotka? si?, rywalizowa?. W efekcie czego pewnie ?atwiej im wymienia? do?wiadczenia, poznawa? si? wsplnie, przede wszystkim, dobrze si? bawi?.

Tegoroczn? imprez? poprowadzi?a aktorka Beata ?cibakwna wraz z jedn? z uczennic, ktra pomaga?a dzielnie w zapowiadaniu uczestnikw. (Dodam tylko, ?e pani Beata, wygl?da pi?knie, mo?e nawet lepiej ni? na ekranie, pewnie to sprawa tego, ?e musi by? dobrym cz?owiekiem.)

Gratulacje dla organizatorw, zdaje sobie spraw? jakie to du?e przedsi?wzi?cie, rwnie? logistyczne.

Sprawili?cie, ?e dzieci si? ?mia?y a kiedy ?mieje si? dziecko, ?mieje si? ca?y ?wiat.

Wielkie dzi?ki Wam za to,

Ewa ?y?niewska

2013-03-25

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: Piątek
28 Lutego 2020
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 308 dni.
Zodiak: Ryba

fb