Partnerzy


Sobtka

Tradycji sta?o si? zado??.

W niedziel? 23-06-213 tradycji sta?o si? zado??. W Amsterdamie we Flevopark, odby? si? piknik dla dzieci i ich opiekunw, z okazji Nocy ?wi?toja?skiej. Zorganizowany z zamys?em przekazania s?owia?skiej tradycji, kultywowanej od prawiekw, naszym pociechom, ktre na ?wiat przysz?y w Holandii. Nie mialy wcze?niej okazji zapozna? si? z tym obyczajem.

Wed?ug tradycji, przygotowali?my wraz z dzie?mi wianki ?wi?toja?skie, ktre na koniec spotkania, nasze pociechy wrzuci?y do wody, by po??czy? dwa ?ywio?y wod? i ogie?. Wigilia ?w. Jana, czy jak kto woli Noc Kupa?y, Sobtka, to ?wi?to ?ywio?w- wody i ognia, ?wi?to rado?ci, mi?osci, p?odnosci i szcz??cia. To nasze walentynki, tyle ?e w?asne, nie zapo?yczone, ciekawsze, pi?kniejsze w swej r?norodno?ci.

JadwigaJadwiga

Nie zapomnieli?my rwnie? o kwiecie paproci, o ktrym przypomnia?a nam ba?? Kraszewskiego, przeczytana od deski do deski. ??cz?ca w sobie przepi?kny opis sobtki, wierze? z tym ?wi?tem zwi?zanym, oraz pi?knego mora?u, wyp?ywajacego z ba?ni. Dzieci zrozumia?y, ?e szcz??cie nic nie jest warte, wwczas kiedy nie mo?emy si? nim dzieli? i ?e za wszelk? cen? nie nale?y go szuka?.

Po uwa?nym wys?uchaniu opowie?ci o kwiecie paproci, maluchy ruszy?y na jego poszukiwanie, uprzedzone wcze?niej, ?e to zabawa. Poniewa? prawdziwy kwiat rozkwita tylko noc?. Zabawy nie zabrak?o, pomimo tego, ?e nikt nie wierzy?, ?e piknik si? odb?dzie. Pogoda na to, nie wskazywa?a. Lato w Holandii w tym roku, nie wiele r?ni si? od jesieni, dlatego dzielnie w wietrze porywaj?cym nasz piknikowy namiot, za wszelk? cen? starali?my si? by przekaza? dzieciom, to co mamy cenne. Nasz? tradycj?, obyczajowo??, to co czyni nas tymi, kimi jeste?my, co sk?ada si? na nasz? to?samo??, budowanie to?samo?? naszych dzieci.

JadwigaJadwiga

Nasze pociechy bawi?y si? cudnie. W formie zabawy przekazali?my im kawa?ek siebie. Dodam, ?e dzieci, nawet bawi?c si? mwi?y do siebie po polsku. Kto uczy dzieci, lub sam je wychowuje, ten wie o czym pisz?, to wielka rado??. Dlatego wierz?, ?e w tym moim szale?stwie, jest s?uszny cel i dobra metoda.

JadwigaJadwiga

By?o mi bardzo mi?o sp?dzi? z Wami ten czas, dzi?kuj? wszystkim za przybycie, za pomoc, za serce w?o?one w to spotkanie. Natura rwnie? nam sprzyja?a, jak mog?a, deszcz przez ten czas nie pada?, cho? wcze?niej nic na to nie wskazywa?o. Za rok zorganizuj? kolejny Piknik ?wi?toja?ski, na ktry ju? dzisiaj serdecznie zapraszam, mam nadziej?, ?e przyb?dziecie licznie.

Ewa ?y?niewska

zdj?cia: Jadwiga Piwowarczyk

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: Piątek
3 Kwietnia 2020
Imieniny obchodzą
Antoni, Cieszygor, Jakub, Pankracy,
Ryszard

Do końca roku zostało 273 dni.
Zodiak: Baran

fb