Partnerzy


Ocali? od zapomnienia.

Pomoc ofiarowana przed trzydziestu laty, ma?ym pacjentom z Polski, zas?uguje na to, by dzisiaj o niej przypomnie?, podzi?kowa? spo?ecze?stwu holenderskiemu, za wielki gest serca. W latach 1983-1990 zoperowano, zarazem uratowano przed pewn? ?mierci?, ponad 400 polskich dzieci, z wrodzonymi wadami serca. Przeszkolono polskich lekarzy i piel?gniarki. To wszystko obejmowa? projekt- Poolse hartpatientjes naar Nederland.

Dzisiaj dzi?kuj? w imieniu ca?ego ?rodowiska medycznego, w imieniu nas Polakw, za dan? szans?. Szans? na ?ycie dla bezbronnych dzieci, ktre w latach 80/90, nie mog?y by? operowane w Polsce, jak i szans? dan? polskim kardiochirurgom, by p?niej

samodzielnie w naszym kraju mogli przeprowadza? operacje na otwartym sercu.

Rejs dla serca, to wielkie przedsi?wzi?cie polskich kardiologw i kardiochirurgw. Elita medyczna przyby?a na Ambasadorze Polskiej ?eglugi Morskiej- Darze M?odzie?y, by po 30 latach podzi?kowa? za wcze?nie ofiarowan? pomoc.

Pochwali? si? w?asnym dorobkiem naukowym, dzisiaj zupe?nie bez kompleksw, sami szkol? lekarzy z ca?ego ?wiata, przekazuj? dalej pomoc, ktr? wcze?niej otrzymali.

Na pok?adzie ?aglowca w towarzystwie 90 kardiologicznej elity, znale?li si? pan prof. Marian Zembala, ktry zainicjowa? powstanie projektu Poolse hartpatientjes naar Nederland, pan prof. Witold Ru?y??o, koordynator projektu.

Nie zabrak?o innych osobisto?ci ?wiata medycznego, politycznego, Ambasadora RP, pana dr Jana Borkowskiego, ktre dnia 31.08.2013, okaza?y wdzi?czno?? spo?ecze?stwu holenderskiemu za ofiarowny dar serca, za projekt- Poolse hartpatientjes naar Nederland.

Dzi?kujemy,

Ewa ?y?niewska

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: Piątek
28 Lutego 2020
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 308 dni.
Zodiak: Ryba

fb