Partnerzy


Doradztwo i wsparcie

 

 

 

 

 

 

 

Respect Dienst Polski Pedagog

Dzieciaki ?wiata, to ksi??ka, któr? szczerze polecam. Dlatego cykl audycji powakacyjnych po?wi?cony jest w?a?nie omówieniu gdzie mieszkaj?, ?yj? inne dzieci. Czy ró?ni? si? od Was?. Czy lubi? si? bawi??. Jakie maj? obowi?zki?. Dlaczego ró?no?? jest tak pi?kna. Dowiecie si? jak pi?kna i ró?norodna jest nasza planeta. S?yszeli?cie o Afryce, ale czy wiecie, jak ?yj? tam dzieci, jak wygl?da Afryka?, Azja?, s?yszeli?cie o Wietnamie?.

To wszystko stanowi jedynie wprowadzenie, do  zrozumienia, ?e bycie innym nie jest z?e, ale fajne, pomo?e nam przej?? do nast?pnego cyklu, po?wi?conego pokojowi na planecie Ziemi, tolerancji.

zapraszam"Wa?ne rozmowy Krysi o ?wiecie" Ma?gorzaty Danuty K?aczy?skiej, to interesuj?ca ksi??ka dla dzieci. Tematem rozmów Krysi jest tolerancja. Przemy?lenia dziecka, rozterki zwi?zane z przyja?ni?, zabaw?, podj?ciem wa?nej decyzji prowadz? Krysi? do odkrycia magicznego s?owa, które leczy i pozwala ?y? nam rado?nie i szcz??liwie.

To wa?ne by nasze dzieci dobrze zrozumia?y, co to znaczy by? tolerancyjnym. Po?wi?ci?am kilka godzin audycji ?wiat oczami dziecka, by jak najbardziej przejrzy?cie wyt?umaczy? maluchom, ?e warto by? tolerancyjnym, szanowa? odmienno?? innych. Pomog?a mi w tym równie? ta ksi??ka.

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: PiÄ…tek
28 Lutego 2020
Imieniny obchodzÄ…
ChwalibĂłg, JĂłzef, Makary, Nadbor,
Roman

Do koĹ„ca roku zostaĹ‚o 308 dni.
Zodiak: Ryba

fb