Partnerzy


str3

Jak i czy stymulowa? rozwj dziecka w wieku 2-4 lat?

Dziecko w wieku 2-4 lat rozwija si? na wielu p?aszczyznach. Rozwj emocjonalny, spo?eczny, motoryczny, j?zykowy, zmys?owy warto wzmacnia? szczeglnie w tym wa?nym okresie rozwoju dziecka.

Jestem mam?, mj synek niebawem sko?czy 4 lata i pjdzie do szko?y. Nie jedna mama dr?y przed tym dniem. Zastanawia si? jak jej dziecko poradzi sobie w nowej grupie rwie?niczej.W przypadku polskich rodzin, takich jak moja, to czasem podwjny stres.

Dlatego warto zdecydowa? si? ju? w wieku 2 lat na pos?anie dziecka do Peuterspeelzaal, je?li oczywi?cie ju? wcze?niej nie jest posy?ane do innych instytucji, czy opiekunek zajmuj?cych si? opiek? dzienn?. Peuterspeelzal posiada idealn? ofert? dla Twojego maluszka. Dziecko bawi?c si? z innymi rwie?nikami, pod okiem dobrych przedszkolanek, rozwija si? spo?ecznie, j?zykowo. Dzi?ki czemu lepiej poradzi sobie w szkole.

Dwulatki, ktre wol? bawi? si? same, lub obok rwie?nikw, powoli ucz? si? wsplnej zabawy, przez co kszta?tuje si? rozwj spo?eczny. Dziecko uczy si? funkcjonowa? w grupie, zauwa?a ?e oprcz niego s? inne ma?e indywidualno?ci.

Nie bez znaczenia pozostaje rozwj emocjonalny, ktry w tym okresie jest bardzo wa?ny. Dwulatek zupe?nie z nimi sobie nie radzi. To bardzo wra?liwy okres, ktry wi??e si? z niedojrza?o?ci? uk?adu nerwowego. Dlatego w tym okresie pojawiaj? si? pierwsze, zupe?nie dla nas nie uzasadnione wybuchy z?o?ci, agresji. Male?stwo w naturalny sposb prbuje roz?adowa? emocje, nie potrafi wyt?umaczy? co mu doskwiera, wi?c naturalnie wyrzuca to z siebie, w grupie uczy si? cierpliwo?ci, oczekiwania na swoj? kolej. Tym samym powoli uczy si? panowa? nad swoimi emocjami, jak rwnie? uczy funkcjonowa? si? w grupie.

Bardzo dobry wp?yw na rozwj j?zykowy ma sta?y kontakt z innymi dzie?mi. W trakcie zabawy maluchy przyswajaj? najwi?cej. Co nie jest bez znaczenia, dla dzieci dwuj?zycznych, ktre w domu mwi? w j?zyku ojczystym. J?zyk polski naturalnie stanowi fundament dla naszych dzieci, jego opanowanie jest podstaw?, do nauki drugiego j?zyka w tak wczesnym wieku. Na ten temat postaram si? napisa? wi?cej w innym artykule. Dzieci naturalnie stymuluj? rwie?nikw do bogacenia zasobu s?w. Sk?adania zda?, w coraz bogatszy sposb.

Rozwj motoryczny dziecka, kolejny wa?ny etap. Mo?na go stymulowa?, poprzez jazd? na rowerkach trzyko?owych, biegowych, czy w rezultacie rowerach dzieci?cych. Zabaw z u?yciem np. plasteliny.

Zmys?y dziecka, dzi?ki nim poznaje ?wiat i siebie samego, uczy si? koncentracji i wyra?ania emocji. Dlatego wa?ne s? jak najwcze?niejsze zabawy z u?yciem we?ny, piasku,farbek, stolikw wodnych itp.

Nasze pociechy ucz? si? rwnie? rozstawa? z nami, co pocz?tkowo mo?e by? trudne. Jednak po pewnym czasie wiedz?, ?e mama, tata, czy opiekun zawsze po nie wrci, by zabra? je do domu. W wieku czterech lat, ju? czas do szko?y..................

Ewa ?y?niewska

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: Piątek
3 Kwietnia 2020
Imieniny obchodzą
Antoni, Cieszygor, Jakub, Pankracy,
Ryszard

Do końca roku zostało 273 dni.
Zodiak: Baran

fb