Partnerzy


zCzy bawi? si? z razem dzieckiem?

Nie ka?de dziecko, od razu potrafi bawi? si? samo. Jedno b?dzie potrafi?o zabawi? si? chocia?by pieluszk?, klockiem, inne do zabawy b?dzie potrzebowa?o drugiej osoby. Ale czy tylko o to chodzi, by dziecko potrafi?o samo si? bawi?, a rodzice mieli czas dla siebie?

Więcej…

str3

Jak i czy stymulowa? rozwj dziecka w wieku 2-4 lat?

Dziecko w wieku 2-4 lat rozwija si? na wielu p?aszczyznach. Rozwj emocjonalny, spo?eczny, motoryczny, j?zykowy, zmys?owy warto wzmacnia? szczeglnie w tym wa?nym okresie rozwoju dziecka.

Więcej…

Kilka s?w na temat wychowania

Bycie perfekcyjnym, zawsze kojarzy?o mi si? z byciem kim?, zapi?tym na ostatni guzik. Kim? komu?, kiedy? zabraknie powietrza, albo z jego nadmiaru, p?knie jak balon.

Po urodzeniu dziecka, co? poprzestawia?o mi si? w g?owie. Zamiast odsypia?, nieprzespane noce, stercza?am nad ?elazkiem, wszystko musia?o by? wyprasowane. Wszystko by?o sterylne i wszystko pod dziecko. Nadmiar wiedzy zrobi? mi niez?e spustoszenie w g?owie. Uwierzcie, ci??ko si? do tego przyzna?. Bycie perfekcyjnym rodzicem, prowadzi do g?upoty. Dlatego wychowujcie swoje dzieci m?drze, nie starajcie si? by? w tym najlepsi, ws?uchujcie si? w potrzeby dziecka, nie zapominaj?c o sobie.

Więcej…

janMartwisz si? o swoje dziecko poniewa? nie chce je???. Robisz wszystko by to zmieni??,ciekawe do czego to prowadzi, prawda?

sposb na niejadka

Urodziny naszych pociech w holenderskich realiach czyli jak przygotowa? verjaardag op school :-)?ur


Pami?tam pierwsze urodziny, jakie obchodzili?my w Peuterspeelzaal. By?y to trzecie urodziny mojego Jasia. Jak niedo?wiadczona polska mama:-), upiek?am muffiny, przygotowa?am prezenty dla dzieci, oczywi?cie przesadzi?am z zawarto?ci?.Czwarte, uda?y si? znacznie lepiej. Po prostu skromniej, tak lepiej :-). Ostatnie urodziny s? rwnie? po?egnaniem, gdy? dziecko po uko?czeniu czwartego roku ?ycia, mo?e zacz?? ucz?szcza? do szko?y.

Więcej…

lew

?wiat oczami dziecka. Dziecko.nl w Polskim Radio Amsterdam.d

Ju? od kilku tygodni przygotowuj? si? do audycji skierowanej do dzieci i rodzicw. B?dzie to czas, w ktrym b?d? stara?a si? przenie?? moich s?uchaczy w ?wiat warto?ci, emocji. Przybli?y? dzieciom postaci s?awnych Polakw, z ktrych zdecydowanie mog? by? dumni, ktrymi mog? si? chwali?. Osobom, ktre w tej chwili pomy?la?y po co?, odpowiem krtko, by zmieni? jako?? my?lenia o Polsce, Polakach, tak aby nasze pociechy, w pozytywny sposb mog?y budowa? w?asn? to?samo??, rozwija? ciekawo?? ?wiata, ludzi. Czu? si? dobrze ze sob?, w Polsce, w Holandii, wsz?dzie na ?wiecie, poniewa? bycie Polakiem to powd do dumy.

Audycje b?d? skierowane wprost do dzieci, z udzia?em dzieci, ktre j? polubi? i b?d? chcia?y wzi?? razem ze mn? udzia? w tym wydarzeniu. Przyznacie, ?e cel s?uszny, zapraszam serdecznie. Dzi?ki serdeczno?ci Polskiego Radia Amsterdam zapraszam ju? wkrtce do wys?uchania pierwszej audycji.

Startujemy w niedziel? 17 marca o godzinie 16.00

www.pra24.nl

Pozdrawiam serdecznie,

Ewa ?y?niewska

"Cudze chwalicie, w?asnego nie znacie".

Aneta Noworyta jest pisark?. Pisze ksi??ki dla dzieci, w ktrych przemyca informacje, zwi?zane z wierzeniem S?owian. Nasze bogate dziedzictwo s?owia?skie, duchy, duszki, potwory, przedstawia w uroczy sposb w swoich ksi??kach. Roz?miesza, wzrusza i uczy dzieciaki.

Rusa?ki, Wodniki, Elfy. Boboki, Kikimora, Ubo?e....Bohaterowie jej ksi??ek przenios? dzieci jak i rodzicw w magiczny ?wiat. ?wiat naszego dzieci?stwa, w ktrym nie by?o Halloween i Shreka.

Polecam ksi??ki Anety Noworyty. Trzeba je czyta? dzieciom. Wi?cej o ksi??kach i ich autorce w wywiadzie, ktry nam udzieli?a.

Zapraszam serdecznie,

Ewa ?y?niewska

cyt

Lata dzieci?stwa

Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to,
nad ktrym si? wczoraj zn?cali?my.

Dzisiejsze zakochane dziecko, to to,
ktre wczoraj pie?cili?my.

Dzisiejsze roztropne dziecko, to to,
ktremu wczoraj dodawali?my otuchy.

Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to,
ktremu wczoraj okazywali?my mi?o??.

Dzisiejsze m?dre dziecko, to to,
ktre wczoraj wychowali?my.

Dzisiejsze wyrozumia?e dziecko, to to,
ktremu wczoraj przebaczyli?my.

Dzisiejszy cz?owiek, ktry ?yje mi?o?ci?
i pi?knem, to dziecko, ktre wczoraj
?y?o rado?ci?.

Ronald Russell

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: Piątek
3 Kwietnia 2020
Imieniny obchodzą
Antoni, Cieszygor, Jakub, Pankracy,
Ryszard

Do końca roku zostało 273 dni.
Zodiak: Baran

fb